solidność i profesjonalizm

poparte dużym doświadczeniem

pracujemy na sprzęcie

renomowanej firmy

INFORMACJE O FIRMIE

Działamy na rynku szczecińskim od 01 października 1998 roku, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wydziale Aktywności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Szczecina.

Jesteśmy młodym, dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem. Zarówno kadra kierownicza, jak i pracownicy to wysoko kwalifikowani fachowcy, posiadający uprawnienia zawodowe oraz długi staż pracy w branzy geodezyjnej. Pracownicy zapewniają firmie inteligencję oraz określają jej witalność i reputację.
Praca zespołowa i przywiązanie pracowników do firmy jest jednym z najważniejszych celów firmy.

Od początku działalności firma nasza odnotowuje szybki wzrost obrotów z 50.000 zł w pierwszym roku działalności do 1.500.000 zł w roku 2000.

Systematyczne zwiększanie przychodów wynika głównie ze wzrostu sprzedaży usług oraz zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych , co jest efektem zwiększania liczby zamówień, jak i rozszerzania wachlarza świadczonych usług.

Działalność naszej firmy ukierunkowana jest na geodezyjną, projektową i wykonawczą.
Świadczymy usługi przede wszystkim klientom o wyrobionej marce na rynku polskim.

W ciągu ostatnich 15 lat firma nasza wykonała na zlecenie tylko samej TP SA (obecnie Orange) około 500 km inwentaryzacji powykonawczej sieci teletechnicznej oraz około 1.000 ha map do celów projektowych.

Największe zlecenia, jakie do tej pory wykonaliśmy to:

 • obsługa geodezyjna na terenie Szczecina w obszarze dzielnic Robotnicza-Stołczyn-Skolwin-Bukowo-Niebuszewo o łącznej długości 41 km kabli telekomunikacyjnych,
 • wykonanie map do celów projektowych na terenie CA Nowogard, Goleniów i Kamień Pomorski o łącznej powierzchni 400 ha,
 • obsługa geodezyjna przy budowie targowisk Manhattan i Tobruk.

Potwierdzeniem wysokiej jakość wykonanych usług i dobrą współpracę z klientami są listy referencyjne jakie otrzymujemy po zakończeniu każdej inwestycji.

Wysoka jakość świadczonych usług to cel numer 1 naszych pracowników.

Misją firmy GEOLAND jest stałe ulepszanie usług, aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów, pozwalając jej prosperować jako przedsiębiorstwu na rynku i dostarczać godnych płac pracownikom i uzasadnionych zysków właścicielom, które są niezbędne do rozwoju i wzrostu.

Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie firmy .

usługi geodezyjne obrazek

OFERTA

zdjęcie przy pracy

Mapy

 • mapy do celów projektowych
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy zasadnicze
 • mapy dla potrzeb planowania zagospodarowania przestrzennego

Wykonujemy mapy zarówno w formie tradycyjnej jak i numerycznej.

Geodezyjna obsługa inwestycji

 • tyczenie budynków, budowli, obiektów inżynierskich oraz tras wykopu projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego,
 • tyczenie dla robót ziemnych,
 • obliczanie mas ziemnych,
 • niwelacje terenu,
 • zakładanie reperów roboczych,
 • pomiary kontrolne i okresowe osiadania budynków i budowli,
 • tyczenie szyn dźwigów, suwnic i bramownic oraz ich regulacja.

Pomiary powykonawcze

 • inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli,
 • inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia podziemnego,
 • inwentaryzacja powykonawcza studni, komór, zasuw, zbiorniów itp.,
 • pomiary budowli przemysłowych i obiektów inżynierskich.

Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

 • podziały nieruchomości,
 • rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości,
 • wznowienia i stabilizacja granic,
 • badania ksiąg wieczystych.

Wszystkim klientom służymy fachową i szczegółową poradą dotyczącą powyższych zagadnień.

CENY

Z uwagi na złożoność i różnorodność usług geodezyjnych, jakie możemy wykonać na Państwa zlecenie, wszystkie ceny ustalane są indywidualnie po określeniu wielkości oraz terminu zakończenia prac.

Dla stałych klientów udzielamy wysokich rabatów.

NASI KLIENCI

pkp-energetyka logo
orange logo
ups logo
multimedia logo
navikon logo
pbt-zachód logo
atel logo
irma logo
segus logo

REFERENCJE

pkp-energetyka referencja
pb-tel referencja
atel referencja
navikon referencja
logo Geoland Szczecin

© 2017 GEOLAND | Wyszystkie prawa zastrzeżone | projekt i wykonanie: MARKOM